آخرین باری که چیز جدیدی یادگرفتید و لذت دنیا را بردید کی بود؟ می دانم، با سیستم آموزشی دوست داشتنی ای که برایمان ساخته اند، شاید مدت ها باشد که دیگر یکسری کلمات آن معنا های لوکس قدیم را برایمان نداشته باشند. مثلا همین واژه "یادگیری" احتمالا برای شما مترادف با یکسری کلمات نسبتا ناخوشایند باشد که من هم کاملا عقیده شما را داشتم، اگر قرار بود به یاد گرفتن چرندیاتی که در مدرسه و بعد از این هم در دانشگاه به مخم تزریق می شود (آن هم با آمپول گاوی!)، بسنده کنم.

این لیست می تواند طولانی تر از این حرف ها باشد، مثلا "مطالعه"، "تفکر"، "علم" و ... همگی به بخشی از لغت نامه لوکس و آنتیکی تبدیل شده اند که دیگر برای هیچکس معنای به خصوصی ندارد. دیگر عشقی به آموختن مطرح نیست. کنجکاوی ای که بخواهد تحریک شود را سال ها پیش، چه ناجوانمردانه، به قتل رسانده اند. لذت ناشی از حل مساله دیگر به ندرت قابل درک است. همگی این ها به افسانه تبدیل شدند.

دغدغه های دیگری به میان آمده، پول و درآمد شاید یک قطره از دریا باشند. از این دغدغه های اساسی و قابل اهمیت بگیر، تا موارد مضحکی همچون "رنگ لاک ناخن" :) خلاصه که لیست بلندبالایی ست. از بهانه ها و غیربهانه هایی که می آوریم برای به تعویق انداختن لذت یادگیری.

رنگ لاک ناخن را نمی دانم، اما برای بعد مالی و معیشتی ماجرا، خوب می دانم که کار برای اهل کار بسیار است.

هیچکس نگفته به دنبال علاقه ها رفتن آب خوردن است. هرکاری که ارزشی داشته باشد، سختی های به خصوص خودش را هم دارد. اما در ازای بهایی که از تو می گیرد، ساعت های بردگی به خاطر پول را برایت تبدیل به لحظات عشق بازی می کند. درست مثل کیمیا :) می تواند به زندگی ات معنا دهد. اگر روزی، جایی، بعد گرفتن مدرکت، زیرفشار کاری که به عاریه گرفته ای و حس بیگانگی با آن را می کنی (آن هم در بهترین حالت ماجرا) از خودت پرسیدی: "یعنی همه زندگی همین بود؟" به جای سکوت یا تلاش برای منحرف کردن وجدانت از این سوال تلخ کنه وار، می شود طور دیگری جواب خودت را بدهی: "همین مگر کم است؟ کاری که همیشه دوستش داشتم. وقتی انجامش می دهم گذر زمان را حس نمی کنم. و همه چیز، نسبت به چیزی که دیگران در این شغل می بینند، به چشم من قشنگ تر می آید."

و به عقیده من، شاید دو راه معقول، معمول و کلی برای پیدا کردن شغل وجود داشته باشد:

1-کاری را پیدا کن که مهارت های فعلی ات را پوشش بدهد.

2-مهارت هایی را یادبگیر که شغل موردعلاقه ات را پوشش بدهد.

و بیاموز، و بیاموز، و بیاموز.